"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

ВАЖНО!!! ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Необходими документи за участие в класиране за прием в V клас, които се подават в периода 18-22 юни 2018 година:

1. Заявление по образец, което се попълва на място;

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие (оригиналът се носи за сверка);

3. Бележки с резултатите от математическите състезания ще бъдат предоставени по служебен път.

От ръководството