"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Обучение

През настоящата 2020/2021 учебна година в ПМГ ”Васил Левски” се обучават487 ученици в 20 паралелки. В момента в училището преподават 41 учители. Гимназията е с утвърден авторитет сред училищата в гр.Смолян. Тя е елитна учебна институция доказала мястото си с изключителния принос за развитието на образователно-възпитателното дело не само в област Смолян, а и в страната.

Съчетавайки обучението по математика с обучението по информатика и информационни технологии, с интензивното изучаване на чужд език, обучение по биология и химия, нашето училище успява да подготви висококонкурентни, знаещи и можещи личности. Над 95% от завършващите продължават образованието си във ВУЗ в страната и чужбина, като има класове със 100% реализация. Заслугата за това е на учениците и учителите, които заедно градят авторитета на училището, изпълнени с любов към науката и към хората.

Обучението в гимназията е петгодишно – от осми до дванадесети клас. През настоящата учебна година учениците, приети в VІІІ клас, се обучават в следните профили:

   I. Математически 

Профилиращи предмети:

1. Информатика 

2. Математика 

 

   II. Софтуерни и хардуерни науки 

Профилиращи предмети:

1. Информатика

2. Информационни технологии

 

III. Природни науки

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование 

2. Химия и опазване на околната среда 

  

През първата година учениците изучават интензивно чужд език – английски или немски. В ІХ клас те имат възможност за избор на втори чужд език – английски, немски или руски.

Учениците завършват VІІІ клас с полагане на изпит по английски, според изискванията на МОМН.

Основно образование се придобива след успешно завършване на ІХ клас.

Учениците придобиват средно образование след успешно завършване на ХІІ клас по учебния план по, който са започнали обучението си и след успешно полагане на два държавни зрелостни изпита.

Този сайт използва бисквитки.